X
Faaliyetler
+
PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
:

ÇASGEM’in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen projenin kapanış toplantısı 13 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Müsteşar Yardımcıları Mazhar Yıldırımhan, Dr. Osman Arıkan Nacar, Kürşat Arat, Avrupa Birliği Delegasyon Müsteşarı François Begeot, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut  Arslan, TÜRK- İŞ, DİSK ve MEMUR-SEN temsilcileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar  Durgun,İŞ-KUR ve MYK Başkan Yardımcıları, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Burak Çağatay DOĞAN katıldı.

 

ÇSGB Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin Türkiye’nin ilk çalışma enstitüsü olan ÇASGEM’in kurulduğu 1955 yılından ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dâhil olduğu 1960 yılından bugüne kurumsal kapasitesini güçlendirme yönünde önemli adımlar attığını belirtti. Bu adımlarından birinin daha başarıyla tamamlanmış olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Yeğin Türkiye’nin Avrupa Birliği ile işbirliği, güç birliği geliştirdiği süreçler içesinde özellikle son 15 yılda olağan ülkesel koşulları zorlayan çok sayıda krizle karşılaşmasına rağmen reform sürecinden taviz vermediğini, konu özelindeki öncelikleri ikinci bir halkaya konumlandırmadığını vurguladı.

 

ÇASGEM’in kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin çarpan etkileri sadece ÇSGB özelinde değerlendirmediklerini, diğer ölçeklerdeki yeri açısından ayrıca önemsediklerini belirten Yeğin “Önemsiyor olduğumuz ve önemsenmesinde paydaş olmayı arzu ettiğimiz bir diğer husus ise Türkiye’nin ulusal ve ulusötesi tüm sorumluluklarını doğrudan demokrasiyi ve milletimizi ve yarınlarını hedef alan 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi de dâhil bilinçli, sistematik girişimlerle doğrudan, defeatle engellenmek istemesine rağmen başarı ile yerine getirmiş olmasıdır.” diye konuştu.

 

ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak ise açılış konuşmasında, çağımızı bilginin ve inovasyonun şekillendirdiğini, bu nedenle bireylerin ve kuruluşların bilgi birikimlerini sürekli yenilemelerinin önem taşıdığını ifade etti. 

Bu durumun iş hayatının ve özel yaşamın sürekli bir eğitim ortamı haline gelmesini zorunlu kıldığını belirten Şenocak bu konuda devlete, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektöre yeni görevlerin düştüğüne dikkat çekti. Bu yeni görevlerin etkin icrası için kurumların bilgi, deneyim ve bunları kullanma becerisi elde etmesinin gerekliliğini vurguladı.

ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi’ni bu nedenle hayata geçirdiklerini kaydederek proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından “ÇASGEM Çalışma Hayatına Değer Katar Paneli” gerçekleştirildi. ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz’un moderatörlüğündeki panelde Prof. Dr.  Ramazan Çağlayan, Doç. Dr.   Murat Atan, ILO Ankara Ofisi Program ve İdari İşler Yöneticisi Özge Berber Agtaş yer aldı. Projenin çıktılarının ve proje kapsamında yapılan araştırmaların sonuçlarının değerlendirildiği panel soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

+
QUEEN MARY LONDRA ÜNİVERSİTESİ STAJ PROGRAMI
:

Proje kapsamında ÇSG Eğitim Uzmanları, Queen Mary Londra Üniversitesi’nde stajlarını tamamlamışlardır. Doç.Dr. Erdem CAM 12 Haziran- 11 Temmuz 2017 , Funda Çınar ALTAY 2 Haziran – 3 Temmuz 2017 tarihleri arasında stajlarını yapmışlardır. ÇSG Eğitim Uzmanları 15 Haziran 2017 tarihinde Warwick Üniversitesi'nin Londra The Shard Binasındaki ofisinde "Bangladeş'te Tekstil Sektöründe Sosyal Diyaloğun güçlendirilmesi" konulu toplantıya katılmışlardır. ÇSG Eğitim Uzmanları stajlarına paralel olarak aşağıdaki kurumları ziyaret ederek iş birliği konularında toplantı ve görüş alışverişi yapmışlardır.

Leicester’da IOSH - Institution of Occupational Safety and Health ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) ziyareti
23 Haziran 2017 tarihinde Leicester’da IOSH - Institution of Occupational Safety and Health ( İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu) ziyaret edilmiş ve ÇASGEM'in IOSH eğitimlerini verebilmesi için akreditasyon toplantısı yapılmıştır.

York Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanındaki öğretim üyesi Prof. Dr. Neil LUNT ile iş birliği toplantısı
29 Haziran 2017 tarihinde Doç. Dr. Erdem CAM ve Funda Çınar ALTAY York Üniversitesi’nde Sosyal Politika alanındaki öğretim üyesi Prof. Dr. Neil LUNT ile bir araya gelerek ÇASGEM ile ortak iş birliği imkanları konusunda toplantı gerçekleştirmişlerdir.

+
ÇSG EĞİTİM UZMANIMIZ BG RCI, ALMANYA’DA STAJINI TAMAMLADI
:

ÇSG Eğitim Uzmanımız Seval EROĞLU 6-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Almanya Bochum-Maikammer’de Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) - Hammaddeler ve Sanayi Tipi Kimyasal Maddeler için Alman Sosyal Kaza Sigortası Kurumu’nda stajını tamamlamıştır. ÇSG Eğitim Uzmanımıza özel hazırlanan program ile staj iki ayrı merkezde yürütülmüştür. Oldukça yoğun geçen ve daha çok gözlem ve seminer/eğitimlere katılma üzerine kurulu olan programın ÇASGEM’e büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.