X
Faaliyetler
+
TEKSTİL SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI ÇASGEM'DE YAPILDI.
:

"ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi" çerçevesinde "Tekstil" sektörüne yönelik olarak hazırlanmakta olan "İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışan Hakları Eğitim Modülleri" nin içeriklerini tartışmak ve sosyal tarafların görüşlerini almak amacıyla 12.12.2016 Pazartesi günü ÇASGEM'de "Tekstil Sektörü Çalıştayı" düzenlenmiştir. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu adına İş Müfettişleri Dr. Uğur KOÇ ve Fırat YILMAZ, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı adına SGK Başmüfettişi Turgay KÖSE, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adına İSG Uzman Yrd. Nilüfer ÖZKAN,  Türkiye Tekstil, Örme ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası adına Uzmanlar Sibel ONAY ve Sultan Gizem KÜÇÜKKÖMÜRLER, ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası adına Dış İlişkiler Uzmanı Pınar ÖZCAN, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası adına Genel Sekreter Zeynep VURAL, İş Güvenliği Uzmanları Derneği adına İş Güvenliği Uzmanları Hüseyin ÇİÇEK ve Temmuz Evrim ÇİÇEK, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği adına İş Güvenliği Uzmanları Dernek Başkanı Levent KAVLAK ve Derya SUCU UZMAN, ÇASGEM adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları Funda ÇINAR ALTAY, Derya KOÇAK, Ceylan Güliz BOZDEMİR ve Onur ERDOĞAN, Proje Yönetim Ekibi adına Antony BELL katılmıştır.

+
PROJEMİZ 12.AYLIK YÖNETİM TOPLANTISI ÇASGEM'DE YAPILDI.
:

ÇASGEM ÇSG Eğitim Uzmanı ve Kıdemli Program Yöneticisi V. Doç.Dr. Erdem Cam başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ahmet Karan, Selçuk Koyuncu, Joachim Frede, Evgeny Ivanov, Funda Çınar Altay, Metin Cudi Yardımcı, Kenan Koç, Aydın Yaşarol, Burak Yüceyalçın, Anthony Bell, Melis Eskici, İrem Küllahçı katıldı. 

Toplantı, 13 Aralık 2016 günü ÇASGEM Toplantı Salonunda 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

+
KONYA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Konya’da şirketlerin yöneticilerine ve paydaşlarına tanıtmak için toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara ÇASGEM’i temsilen Kıdemli Proje Yöneticisi V. Doç. Dr. Erdem CAM, proje yönetim birimi üyeleri Münevver GÜZEL ve Metin Cudi YARDIMCI ve proje teknik destek ekibi katılmıştır.

“ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında ÇASGEM’in hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için Konya’nın da aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir. Bu çerçevede ilk ziyaret 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir. ÇASGEM’in paydaşlarından, İŞKUR’un Konya İl Müdürü Sn. Emrah KELEŞ’in desteği ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin İşverenleri, İş Güvenliği Uzmanları (İGU), Personel Müdürleri ve odalar ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ÇASGEM’in çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri vb. gibi konularda eğitimler vermekte olduğu aktarılmıştır. Ziyaret edilen kurumlar ve gerçekleştirilen toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

7 Aralık Çarşamba

İŞKUR Konya İl Müdürlüğü, İl Müdürü Emrah KELEŞ ziyaret edilmiştir ve İŞKUR bünyesinde ki iş ve meslek danışmanları ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Konya Ticaret Odası, Oda Genel Sekreteri Mustafa ÖDEMİŞ ziyaret edilmiştir ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

BÜSAN Sanayi Sitesi, yetkilileri ve Sanayi Sitesi işverenleri ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Konya Organize Sanayi Bölgesi, Bölge Müdürü Vahit TÜRKYILMAZ ziyaret edilmiştir ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

8 Aralık Perşembe

Konya Sanayi Odası, Oda Genel Sekreteri M. Sedat TAŞKAZAN ziyaret edilmiştir ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Konya Gazeteciler Cemiyeti, cemiyet yöneticileri ziyaret edilmiştir ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Oda Başkanı Seyit Faruk ÖZSELEK ziyaret edilmiştir ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca SMMM Odası konferans salonunda, İşverenler ve Şirket Temsilcileri, Personel Müdürleri ve İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanlarının katıldığı toplantıda sektörün Eğitim İhtiyaçları ve ÇASGEM’den beklentiler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.