X
Faaliyetler
+
3.ÇALIŞMA ZİYARETİ BİRLEŞİK KRALLIK’TA BAŞLADI
:

ÇASGEM’ in Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında 23-29 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılması planlanan 3.Çalışma Ziyareti başlamıştır. Ziyaretin katılımcı listesi şu şekildedir;

•             Abdurrahim ŞENOCAK, ÇASGEM Başkanı

•             Kenan YAVUZ, ÇASGEM Başkan Yardımcısı

•             Funda ÇINAR ALTAY, ÇASGEM Uzmanı

•             Handan AKARSU, ÇASGEM Uzmanı

•             Elif ÇELİK, ÇASGEM Uzmanı

•             Betül DÖNMEZ ORAL, ÇASGEM Uzmanı

•             Derya KOÇAK, ÇASGEM Uzmanı

•             Enis BAĞDADİOĞLU, TÜRKİŞ Temsilcisi

•             Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA, DİSK Temsilcisi

24 Nisan’da Londra’da British Safety Council (İngiliz Güvenlik Konseyi) ziyareti ile başlayan program süresince ziyaret edilecek diğer kurumlar şu şekildedir;

 • 25 Nisan 2017- Institution of Occupational Safety and Health (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu), Leicester
 • 26 Nisan 2017- The National Examination Board in Occupational Safety and Health (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı Kurulu), Leicester
 • 27 Nisan 2017- Trades Union Congress (işçi Sendikaları Kongresi), Londra
 • 27 Nisan 2017- Learning and Work Institute (Öğrenme ve Çalışma Enstitüsü), Londra
 • 28 Nisan 2017- Institute for Occupational Medicine (Mesleki Tıp Enstitüsü), Edinburgh

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve araştırmaları ile ilgilenen kurum ziyaretlerinin yanı sıra özellikle sosyal tarafların gözlemi açısından İşçi Sendikaları Kongresi’ de ziyaret edilecektir. Söz konusu ziyaret sırasında yapılan görüşmeler, elde edilen bilgiler ve gözlenen etkinliklerin, ÇASGEM' in yeniden yapılanması çalışmalarına katkı yapması öngörülmektedir. Kurum başkan ve başkan yardımcılarının da katılacağı ziyaret sırasında kurumlarla iş birliği görüşmeleri de yapılacaktır. 

+
2. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ÇASGEM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen Araştırma Yöntemleri Eğitimi’nin ikincisi 3 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. 14 Nisan 2017’de tamamlanan on günlük eğitim Limak Ambassadore Hotel’de Doç.Dr.Murat Atan ve Zeynep Kurnaz tarafından verilmiştir.

On günlük eğitim süresince aşağıdaki konular işlenmiştir;

 • Teorik Bilgilendirme ve Giriş
 • Veri nedir? Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri, Veri Toplama Yöntemleri
 • SPSS Paket Programının Menüleri
 • Yatay-Kesit Veri Analizi (Anket Değerlendirme) [Amaçların Belirlenmesi, Araştırmanın Ana Hatlarının Belirlenmesi, Hedef Kitlenin Tanımlanması, Örneklem Boyutunun Belirlenmesi, Örnekleme Tetkiklerinin Seçilmesi, Örnekleme Yöntemin Belirlenmesi, Anketin Zaman Planlaması (Süresi), Anket Sorularının Belirlenmesi, Cevap Seçeneklerinin Belirlenmesi, Anket Soru Formunun Tasarımı, Ön Testlerin Yapılması, Anketi Tamamlamaya Teşvik Edilmesi, Cevap Oranlarının Kontrolü, Verinin Analizi]
 • Anket Sorularının Değerlendirilmesinde Güvenirlik Analizi [Maddeler arası Tutarlılık Güvenirliği, Test tekrar Test Güvenilirliği] OLAP Cubes (Özet/Betimsel İstatistikler) Frekans Dağılımları, Frekans Dağılım Tablosunun Oluşturulması Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Verilerin Grafik ile Gösterilmesi Verilerin Standartlaştırılması (Standart Puanlar) Güven Aralığının Oluşturulması
 • Ki-Kare İlişki Çözümlemesi Sınıflama Ölçme Düzeyindeki Değişkenler Arasında Ki-Kare İlişki Çözümlemesi Sıralama Ölçme Düzeyindeki Değişkenler Arasında Ki-Kare İlişki Çözümlemesi Devamlılık Düzeltmeli (Yates) ki-Kare İlişki Çözümlemesi Fisher Kesin Ki-Kare İlişki Çözümlemesi
 • Hipotez Testinin Belirlenmesi Parametrik Hipotez Testleri [Tek Örneklem Testi, Bağımsız Örneklem t Testi, Eşleştirilmiş Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Çoklu Karşılaştırma Testleri]
 • Parametrik Olmayan Hipotez Testleri [İki Bağımsız Örneklem t Testi, k Bağımsız Örneklem t Testi, İki Eşleştirilmiş Örneklem t Testi, k Eşleştirilmiş Örneklem t Testi]
 • Çoklu Doğrusal Regresyon Çözümlemesi
 • İkili (Binary) Lojistik Regresyon Çözümlemesi ve Çoklu (Multinominal) Lojistik Regresyon Çözümlemesi
 • Çok Değişkenli Analizler Nedir? Teorik Bilgilendirme ve Giriş
 • Temel Bileşenler Analizi
 • Faktör Analizi
 • Diskriminant Analizi
 • Nitel Veri Analizi için Gerekli Temel Adımların Neler Olduğu, Teorik Bilgilendirme ve Giriş
 • MaxQDA Paket Programının Menüleri
 • Dokümanlarını Kodlayabilme, Sınıflandırma ve Temalara Ayırabilme
 • Sözlüksel Arama Yapma
 • Kodlarını Kategorik Değişkene Dönüştürebilme
 • MAXQDA Kullanarak Takım Çalışması Yapabilme

Başarılı bir şekilde devam eden eğitimin üçüncü gününde ÇASGEM Başkanı Sayın Abdurrahim Şenocak ziyaret etmiştir.

+
BURSA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Bursa’da şirketlerin yöneticilerine ve paydaşlarına tanıtmak için toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, ÇASGEM uzmanlarından Kübra ÖZTÜRK SEVER ve Onur ERDOĞAN ile proje teknik destek ekibi katılmıştır.

“ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında ÇASGEM’in hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için Bursa’nın da aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir. Bu çerçevede ilk ziyaret 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde Konya’da, ikinci ziyaret 8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Gaziantep’de, üçüncü ziyaret 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Samsun’da, dördüncüsü 8 – 9 Mart 2017 tarihlerinde İzmir’de, beşincisi 22-23-24-25 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da, altıncısı 27-28-29 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir Bu ziyaretlerden yedincisi 12-13 Nisan 2017 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirmiştir. ÇASGEM’in paydaşlarından, Bursa Çalışma ve İş Kurumu’nun desteği ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin işverenleri, iş güvenliği uzmanları (İGU), personel müdürleri ve odalar ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ÇASGEM’in çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri vb. gibi konularda eğitimler vermekte olduğu aktarılmıştır. Ziyaret edilen kurumlar ve gerçekleştirilen toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu ziyaret edilmiş ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bursa'da bulunan çalışma hayatının tüm temsilcilerine yönelik olarak, tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda ayrıca uzmanlarımızdan Kübra ÖZTÜRK SEVER ve Onur ERDOĞAN basın temsilcilerine ÇASGEM'in sunduğu eğitim ve hizmetlerle ilgili bilgi vermiştir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı soru-cevap bölümü ile son bulmuştur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter V. Okay CİVELEK ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet YÜCE, ULUSEM- Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şükrü DURMAZ ile Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim elemanları ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet SÖNMEZ ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.