X
Faaliyetler
+
MUĞLA’DA BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) yenilenen eğitim ve hizmetlerini, Muğla’da şirketlerin yöneticilerine ve paydaşlarına tanıtmak için toplantılar gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK,  Başkan Yardımcısı Kenan YAVUZ, ÇASGEM uzmanlarından Seval EROĞLU ile proje teknik destek ekibi katılmıştır.

“ÇASGEM’in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında ÇASGEM’in hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtılması için Muğla’nın da aralarında bulunduğu 10 hedef il seçilmiştir. Bu çerçevede ilk ziyaret 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde Konya’da, ikinci ziyaret 8-9 Şubat 2017 tarihlerinde Gaziantep’de, üçüncü ziyaret 15-16 Şubat 2017 tarihlerinde Samsun’da, dördüncüsü 8 – 9 Mart 2017 tarihlerinde İzmir’de, beşincisi 22-23-24-25 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul’da, altıncısı 27-28-29 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da, yedincisi 12-13 Nisan tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir Bu ziyaretlerden sekizincisi 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirmiştir. ÇASGEM’in paydaşlarından, Muğla Çalışma ve İş Kurumu’nun desteği ve organizasyonu ile değişik sektörlerden şirketlerin işverenleri, iş güvenliği uzmanları (İGU), personel müdürleri ve odalar ile toplantı yapılarak ÇASGEM’in yenilenen eğitimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca eğitim ihtiyaçları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. ÇASGEM’in çalışan hakları, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, sosyal diyalog, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, proje yönetimi, ergonomi, çevre, ilk yardım, kişisel gelişim, sosyal beceri vb. gibi konularda eğitimler vermekte olduğu aktarılmıştır. Ziyaret edilen kurumlar ve gerçekleştirilen toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

17 Mayıs 2017

·         Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mansur Harmandar ve ilgili Fakülte Dekanları ile Yaşam Boyu Uygulama ve Araştırma Müdürü’nün katıldığı bilgilendirme ve iş birliği toplantısı yapılmıştır.

·         Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaret edilerek  Başkan Şükrü Ayyıldız, başkan yardımcıları ve ilçe oda başkanlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

·         Muğla SMMM Odası ziyaret edilerek başkan Mehmet Çomak ve ekibi ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.  

·         Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş ziyaret edilmiş, ardından başkanında katılımıyla üyelere ve Muğla’daki STK’lara bir bilgilendirme ve tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir.

·         Muğla İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli makamında ziyarete edilmiştir.

·         Muğla Valisi Sn. Amir Çiçek makamında ziyaret edilerek Muğla ziyaretimiz hakkında kendisine bilgi verilmiştir.

18 Mayıs 2017

·         GETOB ( Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) başkanı Bülent Bülbüloğlu ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

·         Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi ziyaret edilmiş ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

·         Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal ve ekibi ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

+
TURİZM MODULÜ PİLOT EĞİTİMİ BAŞLADI.
:

Projemiz kapsamında oluşturulmakta olan eğitim modüllerinden Turizm İş Sağlığı ve İş Kazaları eğitim modülünün taslak hali geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Oluşturulan modüllerin test edilmesi için 25-26 Mayıs 2017 tarihinde pilot eğitimlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

25 Mayıs 2017 tarihinde ÇASGEM'de başlayan eğitimi ÇASGEM Uzmanlarından Münevver Güzel vermektedir. Sosyal tesis çalışanlarına verilen eğitim sonucunda eğitim modülüne son hali verilecektir.

+
3.ÇALIŞMA ZİYARETİ BİRLEŞİK KRALLIK’TA TAMAMLANDI
:

ÇASGEM’ in Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi kapsamında 23-29 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3.Çalışma Ziyareti tamamlandı. Ziyaretin katılımcı listesi şu şekildedir;

•             Abdurrahim ŞENOCAK, ÇASGEM Başkanı

•             Kenan YAVUZ, ÇASGEM Başkan Yardımcısı

•             Funda ÇINAR ALTAY, ÇASGEM Uzmanı

•             Handan AKARSU, ÇASGEM Uzmanı

•             Elif ÇELİK, ÇASGEM Uzmanı

•             Betül DÖNMEZ ORAL, ÇASGEM Uzmanı

•             Derya KOÇAK, ÇASGEM Uzmanı

•             Enis BAĞDADİOĞLU, TÜRKİŞ Temsilcisi

•             Özgün MİLLİOĞULLARI KAYA, DİSK Temsilcisi

24 Nisan’da Londra’da British Safety Council (İngiliz Güvenlik Konseyi) ziyareti ile başlayan program süresince ziyaret edilen diğer kurumlar şu şekildedir;

  • 25 Nisan 2017- Institution of Occupational Safety and Health (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu), Leicester
  • 26 Nisan 2017- The National Examination Board in Occupational Safety and Health (Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı Kurulu), Leicester
  • 27 Nisan 2017- Trades Union Congress (işçi Sendikaları Kongresi), Londra
  • 27 Nisan 2017- Learning and Work Institute (Öğrenme ve Çalışma Enstitüsü), Londra
  • 28 Nisan 2017- Institute for Occupational Medicine (Mesleki Tıp Enstitüsü), Edinburgh

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ve araştırmaları ile ilgilenen kurum ziyaretlerinin yanı sıra özellikle sosyal tarafların gözlemi açısından İşçi Sendikaları Kongresi’de ziyaret edilmiştir. Söz konusu ziyaret sırasında yapılan görüşmelerin, elde edilen bilgilerin ve gözlenen etkinliklerin, ÇASGEM' in yeniden yapılanması çalışmalarına katkı yapması öngörülmektedir. Kurum başkan ve başkan yardımcılarının da katıldığı ziyaret sırasında kurumlarla iş birliği görüşmeleri de yapılmıştır.